69 47%

Cậu em trai thuộc dạng ăn chơi trái ngược với chồng, Nanami đã lâu không nghĩ đến, nhưng Nanami cũng muốn có một đứa con, và cô miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của chồng. Mặc dù tôi không thực sự muốn quan hệ tình dục với anh rể của mình, nhưng tôi có một số hy vọng rằng tôi có thể có thai. Tuy nhiên, khi cơ thể chồng chất, anh rể trở nên quen với Nanami.
Ngay cả khi tôi yêu cầu được tiếp xúc một cách khiêm tốn, tôi đã yêu cầu thi thể của Nanami bằng cách nói “bởi vì anh trai tôi đã yêu cầu tôi” và để tạo ra con…