90 52%

Kaon là một co học sinh cá biệt vì học quá ngu nên Kaon đã được mẹ mình nhờ một anh gia sư là người nước ngoài đến kèm cặp nhưng không ngờ bản tính nứng lồn làm cho cô phải khó xữ.