25 55%

Bạn trai “Yuji” do em gái cô mang đến. Tôi muốn làm tình với anh ấy một lần duy nhất. Tôi muốn bạn khuấy động âm hộ của bạn với tinh ranh của mình. Tôi muốn sinh con cho anh ấy. Một ngày nọ khi tình cảm đó trở nên mạnh mẽ hơn, Yuji-kun đến thăm chúng tôi.