30 55%

Một công ty này đã thuê 2 giáo viên nước ngoài xinh đẹp mang đến cho nhân viên những bài học tiếng Anh. Tuy nhiên, về cơ bản, một trong những nhân viên đã cố gắng tẩy não các cô gái khiến họ trở thành bài học tình dục để được lãnh tiền từ công ty mà không cần phải giải thích nhiều mà còn hiệu quả hơn thế. Vì mỗi lần làm tình hai cô đạt rất nhiều hiệu quả từ việc làm tình cùng với Karina Nishida, June Lovejoy.