27 56%

Michiru Sakura là cô vợ luôn chăm sóc chồng mình, tình cờ một ngày chồng dẫn một người bạn đến nhà chơi và anh ta để ý đến Michiru. Cô không cưỡng lại vẽ đẹp của anh ta nên đã