21 60%

Tsubaki đang sống hạnh phúc với người bạn của mình khi anh ấy bị tai nạn. Vì điều này, bạn của anh ấy đã bị bỏng, rất khó tìm được việc làm mới, và là một sinh viên, anh ấy không được cho nhiều mặt bằng, cũng như không có đủ tiền thuê nhà. Chủ nhà lợi dụng sự bất mãn của Tsubaki, bao gồm cả việc thiếu tiền thuê nhà của hai người, để ép buộc Tsubaki với người giúp việc và bạn gái của mình. Và sau đó anh ấy đã làm tốt công việc của mình cho đến khi bạn của anh ấy nhận được công việc và trả tiền cho nó. Đang rảnh rỗi nhưng vì tình cảm vui vẻ mà gia chủ dành cho mình, cô vô tình muốn làm thêm và chủ động về nhà “phụ giúp” …