41 66%

Một ngôi nhà lớn thuộc tầng lớp quý tộc với hai cô gái trẻ đẹp đã hầu hạ từ lâu. Họ không chỉ có thể cung cấp dịch vụ dọn dẹp mà còn có tính phí, đáp ứng đầy đủ mọi mong muốn của gia chủ. Anh ấy luôn có cùng một mong ước lớn – làm ơn nướng những cô gái này trong lỗ và nhẹ nhàng đưa chúng vào miệng. Nếu không, kèn sẽ được thổi đặc biệt cẩn thận, ngay cả khi không tháo găng tay cao su. À, trong trường hợp ung thư tuyến, người này có bò trong âm đạo nói riêng, họ chỉ cong lưng khi chi tsukasa vào đủ sâu.