16 50%

Chuyến xe điện mỗi ngày Saki đi mua đồ ăn chăm sóc cho chồng của mình và không ngờ rằng có một tên biến thái móc lồn cô và làm cho cô rung động từ đó. Từ ngày đó cô cứ mơ tưởng đến cảm giác bàn tay thô rắn chắc đưa vào cô bé của mình làm cho Saki càng rĩ nước nhiều hơn, và tình cờ gặp lại tên biến thái cô trao thân mà không ngần ngại.