27 56%

Văn phòng thiết kế nơi tôi làm việc cũng quyết định giới thiệu telework. Kể từ ngày này, tôi có nhiều thời gian hơn để làm việc trực tiếp với đồng nghiệp Suzuki của mình qua màn hình. Sau giờ làm việc, tôi chỉ uống rượu với anh ấy… Tôi dành nhiều thời gian cho anh ấy hơn cả chồng tôi. Tôi cảm thấy một chút tội lỗi. Nhưng … tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra …