266 57%

Meguri lấy chồng muộn và đã lấy một người già hơn mình, nhưng ở trong ngôi nhà này chính cô cũng không thể tìm được sự khoái cảm dục vọng. Cho đến một ngày khi cô gặp người con trai riêng của chồng mình sau đó họ đã làm tình và cô có thai và chồng cô rất hạnh phúc nhưng không biết rằng đó là con của con trai mình.