50 61%

Bước đi khiêu dâm của tôi Bố đã nhìn vợ tôi với ánh mắt thèm muốn cô vợ tôi là Natsuki Takeuchi Tôi không muốn nhìn thấy vợ tôi với người cha có thói hư tật xấu. Tôi thậm chí không gọi anh ấy đến dự đám cưới vì tôi biết tôi sẽ thích nó. Nhưng vợ tôi nói rằng cô ấy muốn gặp bố tôi. “Bởi vì tôi hoàn toàn không sao.” Nhưng sự lo lắng của tôi đã đạt hiệu quả.