12 73%

Nanase Yama là một thử thách thú vị để chơi lần đầu tiên! Làm nữ quỷ và ngoại tình. “Cái nào tốt hơn cho chồng bạn hay đôi môi của tôi?” Tôi đã xử lý cuộc hôn nhân của hai vợ chồng bằng những lời lẽ xấu xa … Trường hợp đầu tiên là khi tôi không phải là chồng tôi, nhưng một ngày chồng tôi ngủ quên ở phía sau do tục tĩu. Một khi bạn đã nếm trải điều này bạn không thể quay lại.