28 51%

Cưới nhau được 4 năm rồi, mua sắm sửa gót chân dài, dọn về nhà mới. Trước khi tôi biết chuyện, vợ tôi đã thân thiết với xóm giềng một cách lạ lùng. Một ngày nọ, đó là một ngày anh được mời đến một buổi tụ tập xã hội. Tôi yếu rượu thì không khỏi ngay mà sau này bia rượu thì… quay phim vớ vẩn. Tất nhiên là không, thật đáng xấu hổ trong cuộc họp hàng tuần … !!