10 73%

Hàng năm, trong những kỳ nghỉ dài ngày, con gái của mẹ ký túc xá đến giúp chúng tôi trong ký túc xá toàn nam giới. Một đứa con gái lớn lên theo từng năm tháng trưởng thành, tuy rằng thân thể càng ngày càng lớn, nàng vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, có lẽ là vì nàng đã giúp đỡ bấy lâu nay, nên nàng mới phòng bị như thể tại nàng. nhà riêng. Bởi vì tôi mặc quần áo trong ký túc xá, panchira và máy làm lạnh ngực là điều thường thấy … Một sự cám dỗ ngây thơ và vô thức như vậy kích thích đũng quần của tôi, và mặc dù tôi nghĩ điều đó là vô ích, tôi đã đưa tay ra …