40 60%

Chị dâu tôi có một cái hiến pháp siêu ngủ là không bao giờ thức đến sáng một khi đã ngủ. Tôi ghen tị với cô em dâu được mọi người quý mến, đến một ngày tôi quyết định hành hạ cô em dâu đang ngủ của mình. Lẻn vào futon và quan sát kỹ lưỡng mông và mako của roi da. Thật tốt là anh ta không bao giờ thức dậy ngay cả với một piston bạo lực và lặp lại việc bắn kiêm âm đạo trái phép vào ban đêm.