23 68%

Được thực hiện để hỗ trợ việc đào tạo của cô em gái đã bắt đầu đào tạo mông. Lúc đầu tôi cũng chẳng hứng thú gì, nhưng dần dần tôi cũng bị kích thích bởi cặp mông của chị tôi ngày càng to ra.
Tôi bị mê hoặc bởi cặp mông to trong bài tập mông nhô ra với một pudding, và tôi không thể chịu đựng được mà trượt từ phía sau! Chị tôi ngạc nhiên và chống cự nhưng chị làm cho lỗ đít chị rần rần và bắt đầu có cảm giác đó. Tôi rất thích thú với cặp mông đen và mịn như người nước ngoài và dập liên tục nhiều lần!