11 68%

Đối với chị tôi, tuổi trẻ không khác gì những của cải quý hiếm. Không có gì tuyệt vời hơn khi được làm tình với trai đẹp.
Cô nổi tiếng trong giới giang hồ vì những hành vi vô đạo đức và cực đoan. Đàn bà buồn thì đàn ông cũng sợ. Những người biết họ có vấn đề sẽ tránh hẹn hò với cô ấy.
Nhưng người chị vừa tham gia không hề hay biết rằng mình đã bị chị gái xâm hại. Đã bị bắt chước thì làm sao tránh khỏi, đành nhận thiệt, không còn cách nào khác.