52 56%

Làm tình với thuốc kích dục hay làm tình với cô bạn thân Maina uriuri, thử hỏi trên đời này có quá nhiều chuyện xấu, sao chép và chơi hết mình để đạt được mục đích của mình. Ví dụ, lần này anh ta lừa bạn gái mới của mình rằng cô ấy có tính khí xấu và gọi cho bạn thân của cô ấy để được giúp đỡ quan hệ tình dục, vì sợ rằng cô ấy sẽ không thể làm điều đó một mình.