35 59%

Chồng tôi ôm một người phụ nữ khác trước mặt tôi, và tôi bị một người đàn ông khác bắn tinh vào âm đạo ngay trước mặt chồng tôi. Nhất thiết khu họ cưới nhau chuyển đi dự họp chi hội khu phố.
Đó là sự hiếu khách trong bữa tiệc hoán đổi đặc biệt của hiệp hội hàng xóm này đã chờ đợi Nanami, người tham gia cuộc họp như một lời chào. Tôi chỉ biết cảm giác sung sướng khi được những người đàn ông vô song liếm khắp cơ thể và lần lượt đút vào, tháo ra nhiều con cu…