13 59%

Đã 5 năm kể từ khi tôi kết hôn với Reiko, và mặc dù rất hạnh phúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy có mối ràng buộc với nhau ngay cả khi tôi không nói ra. Một hôm, khi tôi đang nói chuyện với đồng nghiệp Kawaguchi về một người phụ nữ, thì anh ta khoe rằng một người phụ nữ đã kết hôn từ 3 đến 5 năm là dễ bỏ nhất.
Tin tưởng vào Reiko, tôi trả lời rằng không bao giờ có chuyện này, nhưng do cuộc sống vợ chồng xô bồ, tôi đã bị đưa lên xe của Kawaguchi. Sau đó, vài ngày sau, Kawaguchi và vợ, những người được mời đến nhà của họ, bị ép buộc phải đưa ra một lý do và bỏ đi một mình trong ba giờ.