34 64%

Kujo và chồng có một cuộc sống hạnh phúc. Chồng cô gần đây đã được tổng biên tập Kuroki trao giải thưởng lý luận và văn học, vì vậy cô tập trung mọi thời gian và tập trung vào công việc của mình. Tận dụng thời điểm chồng của cô không ở nhà như phim sex, Kuroki tiếp cận cô và hãm hiếp cô. ngay cả khi một người chồng say rượu, ngủ bên cạnh anh ta …