58 57%

Một người phụ nữ đô thị với một Ayaka nam. Người phụ nữ ở nhà bên cạnh tôi sắp sinh và đang nằm trong bệnh viện. Chồng tôi sẽ ở một mình một thời gian, nhưng sự thật là anh ấy đã đưa tân gia để làm đẹp vì vắng mặt. Ayaka người đã nhìn thấy nó. Tôi hỏi chồng tôi phải suy nghĩ về nó, nhưng tôi không muốn thay đổi và lần này tôi hỏi cho cơ thể Ayaka của …