4 87%

Chồng của cô, Takeshi, được bảo đảm bởi một yakuza do món nợ của Kata, và bị đẩy đến cảnh cơ sở kinh doanh bị phá bỏ. Tuy nhiên, một ngày nọ, tôi suy sụp cơ thể và tôi không thể theo kịp công việc. Đối với Takeshi, người bị dồn vào đường cùng, Yakuza Kita đưa ra một đề xuất độc ác, Tại sao vợ anh không lái xe đến nơi làm việc.. Takeshi, người không thể cưỡng lại, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống rượu đề nghị. Sau đó, vợ của Takeshi, Mia, trở thành một người làm công việc xử lý tình dục bên cạnh công việc cung cấp bữa ăn tại nơi làm việc.