18 75%

“Rina” người đến thăm ngôi nhà bên cạnh với một lời chào ngập ngừng cảm động. Đã từng là bạn trai cũ chia tay. Vì vậy, những người đến thăm nhà để biết về “Rina” bifurkur lúc đó, đã bỏ chồng và cô ấy đã chọn nó bây giờ. Anh ta quá cao và quyết định phá hủy gia đình của Rina …