29 70%

Đã một năm kể từ ngày anh trai tôi qua đời. Có chết tôi cũng không thể tha thứ cho anh tôi lúc tôi túng quẫn không ra tay giúp đỡ. Trong thâm tâm tôi đã quyết định rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm điều không thể tha thứ nhất mà anh ta có thể làm. thời giờ đã đến. Anh ta cưỡng hiếp vợ mình là Ayaka San. Đó là màn đẹp nhất trước bàn thờ Phật của ông dành cho cô con dâu vừa làm lễ giỗ đầu xong. Hãy xem. Tôi sẽ tẩm bổ cho người vợ quý giá của bạn với đứa con của tôi (cười).