37 54%

Người vợ yêu chồng nên đã gọi bạn tình đồng tính của chồng đến nhà để nói chuyện. Nhưng vì số nợ anh ấy có, anh ấy không có khả năng trả hết. Sau đó, những người khác nói rằng người phụ nữ nên làm việc cho anh ta để anh ta sẽ được thao tác, do đó nợ sẽ ít. Đàn ông không có quyền đồng ý . Nhưng đó không phải là tất cả và rồi… Chồng thiếu nợ, vợ bị hiếp dâm để trừ nợ trước mặt chồng