9 65%

Một chuyến công tác dài cùng sếp Eimi Fukada khi tôi và cô ở cùng phòng với các đồng nghiệp khác. Nữa đêm cơn nứng làm tôi không kiểm soát được và rồi,