28 70%

Họ nói rằng những điều tốt nhất trong cuộc sống là miễn phí. Nasty và bf của cô ấy đang ở giai đoạn chết tiệt, kiểu cũ tốt. Vì vậy, họ tận dụng bất kỳ cơ hội nào có thể để biến một buổi chiều bình thường thành một buổi chiều điên cuồng. Chẳng hạn như buổi sáng hôm qua, Nasty vừa lo việc riêng của mình, vừa làm một cốc nước ngọt. Anh ta đi ngang qua và ngay lập tức bị kích thích …