15 68%

Một nữ giáo viên nghĩ rằng một học sinh là mục tiêu cho bắn tinh vào âm đạo tập thể! Cựu học sinh nhận định nhà của nữ giáo viên xinh đẹp ra trường thành công khi xâm nhập làm công ty vận tải biển. Bất kể giáo viên bị tấn công và hoảng sợ, hãy chèn raw mà không cần đặt câu hỏi. Bắn kiêm âm đạo cưỡng bức! Một nữ giáo viên bị các học sinh cũ yêu thích của mình chiếm đoạt hoàn toàn cuộc sống riêng tư và trở thành một món đồ chơi tình dục vô tội. Âm đạo quỷ quái của cựu học sinh kiêm tinh trùng bắn ra từ âm hộ của một nữ giáo viên..