22 56%

Seri mới về sự xúc phạm được mong đợi từ lâu đã ra đời! Natsume, một nữ giáo viên, đã quyết định mời các học sinh đến nhà của mình và cho một lớp sửa chữa. Tuy nhiên, trái với mong muốn của Natsume, các học sinh đến thăm với mục đích xấu … Các học sinh đã đánh vào cơ thể của Natsume với ham muốn tình dục trẻ tuổi. Trong ba ngày bị sỉ nhục, cơ thể của Natsume cuối cùng cũng tự tìm kiếm một người đàn ông! Bị cướp và bị cưỡng hiếp ở đây!