12 33%

Mio là một cuộc thi sắc đẹp trung học nổi tiếng. Anh ta có một cái nhìn thông minh và có thẩm quyền nhưng sau hậu trường, anh ta bị cám dỗ để bầu cho người chú ủng hộ của mình và quan hệ tình dục với anh ta. “Nếu em có bầu, anh sẽ làm bất cứ điều gì.. Liếm đầu xuống đất, Ji Po ấn vào hông mình! Nỗi xót xa của những người cha trong khoảng cách phi vật chất …