7 61%

Yu, người làm việc cho cùng một công ty thiết kế với chồng cô, đã bị Nakata, chủ tịch của đối tác kinh doanh, ghét bỏ. Vì xã hội nam giới, từ ngữ thô thiển, quấy rối tình dục là chuyện thường ngày, chồng không uống được trong bữa nhậu mời bằng vũ lực thì bị đè. Dù là đối tác làm ăn đến đâu, Yu, người đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn, đánh Nakata bằng tất cả sự không hài lòng. Sau đó, anh ta bị đẩy ngã bởi Nakata đang nổi cơn thịnh nộ. Trong khi chống lại Nakata cưỡng bức, Anh không thể làm gì với em , anh ta đã bị câu mực nhiều lần ..