3 77%

Một chuyến công tác xa nhà và thư ký Yura được đi cùng sếp tổng, đây là một lần đầu cô được đi xa và rất hào hứng và..