6 81%

Vợ vì nợ nần cá mập, nhiều tiền không trả được, đành phải chăm sóc chồng bị bọn cho vay nặng lãi hiếp dâm.
Vốn có công việc ổn định và người vợ trẻ đẹp nhưng anh chồng lại nghiện cờ bạc rồi vay nặng lãi. Người chồng không có khả năng trả nợ nên người chồng phải chỉ định vợ là người cho vay chung để trả nợ làm nhiều lần.