30 62%

Hikaru nàng vợ xinh đẹp rất yêu thương chồng của mình, nhưng khi nghe tin thời sự có một tên tù trốn khỏi phòng giam và đi về hướng thị trấn của cô, làm cô rất hoang mang lo sợ. Nhưng sợ đến như thế nào tên đó lại đến nhà của Hikaru và bắt cô phải làm theo ý hắn không thì giết cả gia đình. Và rồi..