8 60%

Gần 10 năm sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã bất ngờ phải nhập viện với bệnh tật. Một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người bạn cùng lớp là y tá bệnh viện. Khi tôi còn là một sinh viên, tôi âm thầm rơi vào tình yêu với anh ta và bắt đầu được nhập viện với cơn đau tim của tôi. Một ý tưởng ích kỷ của cô y tá = dâm ô đã vượt khỏi tầm kiểm soát, và khi tôi đưa ra một yêu cầu tồi tệ mà tôi không thể thực hiện khi còn đi học, tôi đã nói, “Điều này thực sự tồi tệ” và bí mật bước vào giường của tôi trong khi Tôi đã xem ca trực vào ban đêm. số năm….