13 58%

Tôi không muốn phản bội cha bạn nữa … Tình thế tiến thoái lưỡng nan của một người vợ luôn muốn bị con trai riêng của mình làm cho khốn khổ. Nanao Nakano
Sayuri quyết định kết hôn với Tomohiro, người đã có một đứa con. Vấn đề duy nhất là liệu tôi có hòa thuận với con mình, Natsuya, người mà tôi chưa gặp hay không. Sayurit được tiếp quản bởi Tomohiro, người mỉm cười rằng cô ấy không lo lắng vì cô ấy đã được chấp thuận tái hôn và rất lo lắng, nhưng vẫn đến một cuộc họp.