2 78%

Thu nhập của chồng tôi giảm và cuộc sống của tôi trở nên khó khăn, vì vậy tôi bắt đầu làm công việc giúp việc nhà. Nơi mà điều này được đăng là đúng, nhưng ngôi nhà giống như nhà của một cậu bé Yankee, người được mô tả là người đàn ông tốt nhất trong thị trấn, và sự lo lắng gần như phá hủy tôi. Nỗi sợ hãi mà tôi lo sợ đã thành sự thật … Những ngày tẩy chay bắt đầu. Hơn nữa, cô quên chống lại những mệnh lệnh ngày càng nhục nhã và đánh thức ham muốn ngủ sâu trong cơ thể.