9 83%

Aina đang chăm sóc cho một người đàn ông đang quỳ gần nhà vì say nắng. Người đàn ông tên là Kamia, khi biết Aina làm việc cho dịch vụ trợ giúp xã hội, anh ta thừa nhận rằng mình đang thất nghiệp và nhờ giúp đỡ. Aina, người luôn quan tâm đến cô ấy, không thể bỏ mặc cô ấy một mình và tìm kiếm lời khuyên, nhưng Kamiya, người đã nhầm lẫn lòng tốt mà cô ấy nhận được từ lâu là lòng tốt đối với chính mình, bất ngờ nảy sinh tình cảm với Aina…