26 70%

“Cô và lão già có quan hệ với nhau sao? Đàn bà. Nếu những cư dân khác phát hiện ra, tôi không thể sống trong căn hộ này.” Cái nhìn xấu hổ của cô ấy đã được ghi lại trên video. Anh chàng đó chắc chắn sẽ trở lại. Người này là quản lý mới…