15 48%

Văn phòng vốn thường rất sôi động, hôm nay là ngày nghỉ và tôi ở một mình với sếp nữ Miho. Miho đổ mồ hôi bất thường vì cái nóng không thể kiểm soát trong văn phòng giữa mùa hè, nơi điều hòa không khí bị hỏng. Ngực tôi để trần và gợi cảm hơn bình thường … Tôi đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn của tôi.