11 72%

Một ngày rất vui sướng khi ông của hai đứa cháu nhận được tin hai đứa cháu Mitsuki Nagisa, Leila Hazuki đến nhà chơi cùng ông nội và những ngày này hai đứa làm cho ông hạnh phúc hơn bao giờ hết.