25 57%

Từ hôm đó trở đi, ngày nào tôi cũng đi thăm bạn bè. Tôi hỏi mấy lần, hôm nay tôi làm tình lần đầu… tôi sướng điên lên… tôi ôm chầm lấy dì… hầu như ngày nào sau đó tôi cũng nghe chương trình của bạn tôi… Dì nghe theo kế hoạch của chồng tôi… nó đã bị hủy hoại khi thời gian không còn nhiều. Vài tháng sau, lời mời của dì tôi tăng lên …