36 60%

Có vẻ tốt với người thân của Ai Kano, người đang leo lên tháp, thật là một cơ hội, Ting Tan nhìn thấy Tân Thanh Minh nói, ồ, bạn đến sớm, bạn đang mặc gì và vì công việc bán thời gian? Phòng ăn bẩn thỉu, còn hôi, Tần Minh hoàn toàn không có môn này, hắn gọi lớp ăn cơm trưa, ta làm sao thay quần áo, hắn nói, nghe xong chuyện của ngươi, ta đi tới ngươi không có thời gian.