37 64%

Không có gì kéo dài lâu Tôi đã bỏ đại học vào mùa hè này và không chi tiêu gì. Một ngày nọ, mẹ tôi không thể nhìn thấy tôi đã liên lạc với tôi. Rõ ràng, dì Yuko của tôi, người sống gần đó, sẽ ở lại qua đêm và chăm sóc môi trường xung quanh tôi. Tôi đã khao khát dì của Yuko từ khi còn là một đứa trẻ, và tôi không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình. Và trong hai ngày khi dì Yuko đến ở trong phòng của tôi, tôi đã có một trải nghiệm khó quên, nó sẽ thổi bay tất cả những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt và cái nóng của mùa hè.