3 67%

Một ngày nọ khi tôi gọi cho Deriheru, tôi là bạn cùng lớp! Hơn nữa, Meisa-chan, người có điểm số xuất sắc và cực kỳ dễ thương! Trong khi bối rối và phấn khích xen lẫn, anh ấy sẽ dạy bạn học về tình dục bằng cách cầm Ji Po thay vì cầm bút! Nó yêu cầu tôi phải liếm toàn bộ cơ thể, một cách phong phú và thậm chí là sản xuất! Kể từ đó, tôi đã hư hỏng ở trường! Một đứa trẻ ngoan thực sự rất khiêu dâm!