8 50%

Em gái cô đến học việc làm tóc trong tiệm, nhưng gặp nhầm chủ, cô luôn lừa dối, lừa dối, cô luôn cố gắng trốn tránh, nhưng không thể thoát khỏi cô ấy, vì cô ấy đã, vì vậy khi Yuuna làm việc cho những người khách đến chạm vào cô ấy. lại thỉnh thoảng dùng những lời lẽ đe dọa công việc của anh, vì anh học nghề, có lương nên phải cố gắng lấy lòng anh.