15 38%

Một kỳ nghĩ hè và Ruri Tachibana đến một thành phố xa lạ để xã stress, ở đây cô quen biết được nhiều người và làm cho cô vô cùng thích thú với những anh chàng to khỏe đến ông già làm cho cô sung sướng đến tận cõi thiên thai.