4 79%

Hãy tin vào lời của các tiền bối, những người tôi ngưỡng mộ thời còn đi học, học hành chắc chắn và đỗ đại học ở Tokyo! Khi tôi đến thăm nhà của tiền bối với sự phấn khích, tôi bất ngờ bị yêu cầu quan hệ thể xác, Không phải là không ổn để đi chơi với chúng tôi… Sau đó, cô phát hiện ra mình ăn chơi và tuyệt vọng vô cùng. Chính người bạn thuở nhỏ luôn dõi theo tôi, người đã cứu tôi thoát khỏi nỗi cô đơn nơi thành phố.