15 50%

Elly Akira là cô đồng nghiệp của tôi, và cô có một cặp vú thật to và hay không mặc áo ngực khi đi làm. Mỗi lần thấy cô là con cặc tôi cứ dựng lên và làm cho tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng rồi lần này là lần tôi gặp cô và cô chủ động bú cặc tôi mỗi khi khum xuống bàn.